albertini_st (albertini_st) wrote,
albertini_st
albertini_st

  • Mood:
  • Music:

[PR] Araling Panlipunan: Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad & Panahon ng Pagkamulat

Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad

Mga Kadahilanan
1.) Kapangyarihan (Glory) - batay sa dami ng kolonya
- umusbong ang sistema ng Merkantilismo (bullion- sukat o dami ng pilak at ginto)
2.) Kayamanan (Gold) - rekado; ang alam lamang na pampalasa ng mga Europeo ay asin; ipinakilala ni Marco Polo ang spices
3.) Kristiyanismo (God) - pagpapalaganap

Mga Salik na Nagbigay-daan sa Panahon ng Pagtuklas at Paggalugad
1.) Pagbagsak ng Constantinople - 1412
-hinarangan ng mga Muslim ang ruta patunggong Asya
-isinara ang Silk Road
-kinailangan nila ng bagong rutang gagamitin para sa kalakalan
2.) Monopolyo ng Italya - kinalaban ng ibang Europeo
3.) Mga makabagong imbensyon - compass, astrolab (ginagamit base sa mga bituin)
4.) Interes sa heograpiya - ang kanilang mapa ay ipinapakita lamang ang Mediterranean, Atlantic Ocean, Europe, Africa, parte ng Asya (hanggang China)
-tinaguriang Sea of Darkness ang Karagatang Atlantiko dahil sa paniniwalang tahanan ito ng mga halimaw tulad ng Loch Ness Monster
5.) Disenyo ng mga barko - kinailangan ng mga bagong disenyo ng barko upang sila'y makapaglayag at makalampas sa Karagatang Atlantiko; 3-masted ships
6.) Renaissance

Demarcation Line - itinalaga ng Santo Papang si Alexander VI sa Karagatang Atlantiko
-270 leagues west ng Azores Island
-nagtalaga ng mga bansang maaaring igalugad
-hindi nito napigilan ang sigalot sa pagitan ng Espanya at Portugal dahil sa paggalugad ng bansang Brazil ni Pedro Alvarez Cabral
-ito'y iniurong nang 700 leagues west ng orihinal na Demarcation Line : Treaty of Tordesillas (Kasunduan ng Tordessilas)

Azores Island - matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Portugal

Christopher Colombus - Spain (flagship)
-kanyang narating ang bahagi ng Bahamas (Central America) at nagdala ng American Indian sa kanyang pagbalik mula rito

Sebastian Elcano (del Cano) - pinuno ng 18 na miyembro ng crew na nakabalik sa Espanya matapos ang pagkamatay ni Magellan

Ferdinand Magellan - isang Portuges, ngunit ang kanyang paggalugad ay ginawa sa ngalan ng Espanya noong Setyembre 1519

Antonio Pigafetta - siya ang chronicler o tagatala ng mga impormasyon tungkol sa paggalugad ni Magellan

Padre Pedro Valderama - siya ang unang paring nagmisa sa Pilpinas

Enrique - siya ang tagasalin (translator) ni Magellan

* Limang barko ang ginamit nina Magellan sa kanilang paggalugad: Victoria, San Antonio, Santiago, Trinidad at Concepcion.
* Ang paggalugad nina Magellan ay nagsimula mula Espanya patunggong South America hanggang sa Guam, kung saan sila nanakawan ng barko. Tinawag nila ang isla na Ladrones Island (Thief Island) dahil dito.
* Ang dulo ng South America ay tinawag nilang Strait of Magellan.
* Bumalik ng Espanya ang barkong San Antonio samantalang nasira dahil sa bagyo ang Santiago.
* Nang nawalan sila ng pagkain, kinailangan nilang magtiis sa pagkain ng daga, kahoy, damit at balat ng sapatos.
* Kanilang narating ang Pilipinas at sa kinalaunan ay namatay si Magellan.
* Sinunog ang barkong Trinidad samantalang bumalik ang mga barkong Victoria at Concepcion. Sa kasamaang palad, hinangin ang Concepcion patunggong Molucas, kung saan nagapi ng mga Portuges ang mga sakay nito.
 
ManlalayagFlagshipLupaing Natuklasan
1. Henry the NavigatorPortugueseW-Atlantica, S-Africa, Azores
2. Bartholomeu DiazPortugueseCape of Good Hope
3. Christopher ColombusSpanishBahamas
4. Vasco de GamaPortugueseIndia (Calicut)
5. Amerigo VespucciItalianNew World
6. Pedro Alvarez CabralPortugueseBrazil
7. Vasco Nuñez de BalboaSpanishIsthmus of Panama
Calm Sea (Pacific Ocean)
8. Juan Ponce de LeonSpanishFlorida
9. Hernando de SotoSpanishMississippi River
10. Ferdinand MagellanPortuguese, for SpainStrait of Magellan → Guam →
Philippines
11. John CabotVenetianNewfoundland and
Nova Scotia
12. Giovanni de VerazzanoItalian, for FranceChesapeake Bay
13. Jacques CartierFrenchSt. Lawrence River
14. Francis DrakeEnglishBrazil → Strait of Magellan →
Pacific Ocean
15. Henry HudsonEnglishHudson River
16. Hernando CortezSpanishMexico (Aztecs)
17. Francisco PizzaroSpanishPeru (Inca)

Abel Tasman - Tasmania

Quebec - 1st French settlement

Sir Francis Drake - tinaguriang "Sea Dog"
 

Panahon ng Pagkamulat (Enlightenment Period)

i. Rebolusyong Siyentipiko (Scientific Revolution)
ii. Rebolusyong Intelektwal (Intellectual Revolution)

Rebolusyong Intelektwal

1. Francis Bacon - Novum Organum
- Inductive Reasoning

2. Rene Descartes - Cogito Ergo Sum (I think therefore I am.)

3. John Locke - Tabula Rasa (Ang isipan ng tao ay tulad ng isang blankong papel.)

4. Voltaire - Marie Francois Arouet
-Liberty and Equality

5. Denis Diderot - Encyclopedia (28 volumes, compilation of books)

6. Baron de Montequieu - The Spirit of Laws (ipinapaliwanag ang tatlong sangay ng pamahalaan)

7. François Quesnay - Laissez Faire ("Let Alone Policy" - walang pakialam ang pamahalaan sa mga negosyo)

8. Adam Smith - The Wealth of Nation

9. Jean Jacques Rousseau - Social Contract Theory

10. Thomas Hobbes - Leviathan

* Karl Marx - opposite of Adam Smith, communism

Rebolusyong Siyentipiko

1. Isaac Newton - Father of Modern Physics
- Royal Society of London

2. Nicolas Copernicus - heliocentric theory

3. Galileo Galilei - teleskopyo; heliocentric

4. Robert Boyle - Law of Gases

5. Antoine Lavoisier - Modern Chemistry

6. Mercator - Map

7. Edmund Halley - teleskopyo; Halley's Comet

8. William Harvey - sirkulasyon ng dugo

9. Edmund Jenner - vaccination

Tags: post by mary alice, pr
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments